Biz Kimiz ?

Biochemical Applications Group (Biochemapp), Prof. Dr. Şenay Şanlıer’ in öncülüğünde oluşturulmuş akademik gruptur. Biochemapp grubu olarak Türkiye ve dünyada biyokimya alanındaki gelişmeleri takip ederek başta klinik alanda olmak üzere çevre ve tarım gibi diğer alanlarda da projeler yapma ve literatüre kazandırmanın yanısıra, biyokimyanın uygulandığı teknolojiler hakkında eğitimler ve kongreler düzenleme amacını taşımaktayız.

Biochemapp grubu Şubat 2016 yılında Ege Üniversitesi ARGEFAR’da “Kişiselleştirilmiş kanser tedavisinde hücre kültürü, proteomik & genomik uygulamalar kursu” başlıklı kursu düzenlendikten sonra ikinci kurs 2022 yılı ağustos ayında Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde “Klinik Biyokimyada Nanoteknoloji ve Uygulamaları” adıyla gerçekleştirildi. Üçüncüsü yine Ege Üniversitesi’nde Şubat 2023 tarihinde “Nanopartiküler Sistemlerin Hazırlanması, İn Vitro ve İn Vivo Uygulamaları” başlığı ile araştırıcılarla buluştu.

Biochemapp grubu, Prof. Dr. Şenay Şanlıer’ in öncülüğünde kurucu üyeleri Doç. Dr. Güliz Ak Demiroz, Dr. Öğr. Üyesi Habibe Yılmaz, Araş. Gör. Ü. Fulden Aydın ve Dursun Demiroz tarafından hayata geçirildi. Grubumuzun düzenlediği kurslarda alanında uzman pek çok araştırıcı ve lisansüstü/lisans düzeyinde öğrenci görev aldı. Katkı sağlayan tüm üyelerle daha fazla araştırıcıya ulaşmak, bilimsel gelişimlerine katkıda bulunmak, bilgi ve deneyimlerini paylaşmak üzere tüm araştırıcıları bir araya getirerek biyokimyanın uygulandığı alanlardaki gelişmeleri geniş kitlelere yaymak Biochemapp grubunun en temel hedefidir.

Biyokimya ve uygulamaları alanını tanımak isteyen herkesi etkinliklerimizi takip etmeye davet ediyoruz. Bilim, bilgi paylaştıkça çoğalır, gelişir.

about_img